Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bygginstallationsfirmor i Nacka

Aktiebolaget Nacka Lås och Larm
Org.nr: 556223-9722
Bolaget skall bedriva försäljning, service och reparationer av lås- och larmprodukter samt idka därmed förenlig verksamhet.
BOSE FASTIGHETSSERVICE HB
Org.nr: 916604-2649
FÖRSÄLJNING OCH MONTERING AV SOLSKYDD SAMT FASTIGHETSREPARATIONER
Nacka Hisservice AB
Org.nr: 556608-2250
Bolaget skall bedriva byggnation oc underhåll av hissar, konsultverksamhet inom hissbranschen, handel med hisstillbehör, handel och förvaltning av värdepapper samt härmed förenlig verksamhet.
RSSSW Holding AB
Org.nr: 556814-3811
Bolaget ska äga och förvalta dotterbolag och intressebolag inom områdena el-tele-lås-larm-data och teknisk säkerhet samt utföra installationer inom ovanstående branscher och därmed förenlig verksamhet.
S&A Brandfokus AB
Org.nr: 556976-7857
Passivt Brandskydd i nyproduktion och befintliga fastigheter
Tyresö Hisservice AB
Org.nr: 556645-6470
Bolaget skall bedriva byggnation och underhåll av hissar, konsultverksamhet inom hissbranschen, handel med hisstillbehör, handel och förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.