Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bygginstallationsfirmor i Landskrona

Albany Door Systems AB
Org.nr: 556041-1901
Bolaget skall bedriva industri- och handelsrörelse med maskiner, utrustning och andra artiklar för industriellt bruk, bedriva försäljning av automatik till portar samt service av port- och hissautomatik samt annan därmed ...
Feab Isolerproffs Syd AB
Org.nr: 556784-0433
Bolaget ska bedriva isolerings- och byggverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Hirvonen & Co. AB
Org.nr: 556208-5760
Bolaget skall tillverka plåtslageriprodukter och utföra isoleringsarbeten och härmed förenlig verksamhet. Förvaltning av värdepapper.
Rickards Stängselmontage AB
Org.nr: 556458-6252
Bolaget skall bedriva stängselmontage samt annan därmed förenlig verksamhet.
Teknisk Isolering i Helsingborg AB
Org.nr: 556582-1690
Bolaget skall idka byggnadsverksamhet med inriktning på teknisk isolering av industribyggnader och anläggningar samt förvaltning av fast och lös egendom såsom värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.