Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bygginstallationsfirmor i Kil

Hissab Värmland AB
Org.nr: 556617-8140
Bolaget skall bedriva försäljning, montering, reparation och ombyggnad av hissar, äga och förvalta fast och lös egendom såsom aktier och andra värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
LP:s Brandskydd AB
Org.nr: 556997-1822
Bolagets verksamhet är brandskydd inom byggbranschen och bilpolering samt därmed förenlig verksamhet.
Västsvenska Brandskydd i Högboda AB
Org.nr: 556522-3236
Bolaget skall idka brandskyddsverksamhet, tillverkning och försäljning av glasfiberprodukter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.