Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bygginstallationsfirmor i Bromma

Alviks Lås AB
Org.nr: 556264-2313
Bolaget skall driva låssmedsrörelse jämte därmed förenlig verksamhet.
Berlin Elektriska AB
Org.nr: 556714-1683
Föremålet för bolagets verksamhet är att utföra el-, tele- och datatjänster, försäljning av därtill hörande produkter, äga och förvalta aktier och fonder samt därmed förenlig verksamhet.
Bromma Lås AB
Org.nr: 556336-9916
Bolaget skall bedriva låssmedsverksamhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Etebra Communication AB
Org.nr: 556593-8478
Bolaget skall bedriva försäljning, installation och service av kommunikationssystem avseende telefoni och data samt därmed förenlig verksamhet.
I.T.K. Intern Transport Kommunikation AB
Org.nr: 556206-4898
Bolaget skall driva konstruktion, tillverkning, montage och försäljning av transportmateriel och rörpostanläggningar och hissar samt konstruktion och tillverkning av datahuvar dels att för egen räkning och i eget namn kö ...
Proloc AB
Org.nr: 556726-1614
Bolaget ska bedriva försäljning och installation av säkerhetsprodukter samt därmed förenliga verksamheter och tjänster. Bolaget ska även bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, marknadsföring och projektledning.
Stadens Bygg & Måleri 1 KB
Org.nr: 969755-9269
Företaget ska bedriva måleri och byggverksamhet inom byggsektorn. Renoveringar, nyproduktion, allt inom måleri, inom'utomhus,tapetsering, spackling, ny'tillbyggnationer, golvläggning, listning, terasser.
Svenska Säkerhetskompaniet AB
Org.nr: 556475-1039
Bolaget skall bedriva konsultation, service, installation och försäljningsuppdrag inom områdena bygg, transport och säkerhet (brand-, inbrotts- och personskydd).
V5-ISOL AB
Org.nr: 556661-4524
Bolaget skall tillhandahålla tjänster inom teknisk isolering samt närliggande områden ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
WE Hiss AB
Org.nr: 556947-1286
Företaget ska bedriva service, installation, reparation samt modernisering av hissar samt fritidsbåtar.