Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bygginstallationsfirmor i Borlänge

Aktiebolaget Bengt Fredin Taktäckning & Isolering
Org.nr: 556133-5950
Bolaget skall utföra taktäcknings- och isoleringsarbeten, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Sannemo Scandinavian Contractor Service
Org.nr: 556343-8414
Bolaget skall bedriva handel med byggnadsmaterial, inrednings- och hemartiklar, byggnadsverksamhet, fastighetsskötsel, fastighetsförvaltning, pensionatrörelse, café och cateringverksamhet, samt idka därmed förenlig verks ...
Dala Lås i Ludvika AB
Org.nr: 556916-6381
Aktiebolaget ska bedriva lås- och nyckelservice samt därmed förenlig verksamhet.
Dala Stängsel AB
Org.nr: 556813-4380
Bolaget skall utföra försäljning och montage av områdesskydd, tillhandahålla tjänster och produkter inom säkerhets- och fastighetsbranschen, äga och förvalta fast och lös egendom, bedriva handel med värdepapper ävensom a ...
Låscenter i Ludvika AB
Org.nr: 556370-7511
Bolaget skall bedriva lås- och nyckelservice samt idka därmed förenlig verksamhet.
MTM Hiss AB
Org.nr: 556710-9623
Bolaget skall bedriva service, renovering, reparation och ombyggnation av hissar samt därmed förenlig verksamhet.
PM Skyltreklam AB
Org.nr: 556466-5551
Bolaget skall bedriva service på och försäljning av skyltar samt utföra därmed förenlig verksamhet.
Portproffsen Sverige AB
Org.nr: 556804-6170
Bolaget skall bedriva försäljning, konsultation, service och montage av portar och passagesystem och därmed förenlig verksamhet.
Svenska Tecnolift AB
Org.nr: 556579-7742
Bolaget skall utföra hissentreprenader och service på hissar, bedriva inköp och försäljning av hissmaterial ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
TPH Investment AB
Org.nr: 556855-2607
Bolaget skall bedriva förvaltning och uthyrning av fastigheter, uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare, idka värdepappershandel, hyra ut personal för anläggnings- och montagearbeten samt därmed förenlig ve ...