Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bygg i Harbo

Haga Bygg o Metall HB
Org.nr: 916931-8830
Försäljning av spröjsbeslag, eventuell stegtillverkning och byggnadsjobb.
Norrbos Mur & Kakel AB
Org.nr: 556700-5383
Bolaget skall bedriva entreprenadverksamhet främst inom murningsarbeten och kakelsättning, öppna spisar, badrum och kök samt husfasader ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Peter Rönnblad Bygg AB
Org.nr: 556826-4658
Företaget ska bedriva byggnadsverksamhet såsom reparationsarbeten samt om- och tillbyggnad av alla typer av byggnader. Företaget åtar sig även totalentreprenad vid nybyggnation av småhus.