Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Butiksinredning i Norrsundet

JH Direktgross AB
Org.nr: 556533-2037
Bolaget skall bedriva handel med kontorsmateriel, städmateriel, butiksinredning, emballage, butiksexponering samt idka därmed förenlig verksamhet.