Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Butiker i Upplands väsby

4161351 Daniel i Wäsby AB
Org.nr: 556774-0369
Bolaget skall driva detaljhandel främst i form av kiosk och servicebutik ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Almare Invest AB
Org.nr: 556860-1479
Föremålet för bolagets verksamhet är finansiell rådgivning, handel med och förvaltning av lös egendom och värdepapper. Handel med och förvaltning av fast egendom. Vidare försäljning och distrubition av eldningsmaterial o ...
Bojanel Nordic AB
Org.nr: 556971-5781
Företaget skall bedriva import, export, försäljning av varor så som ex livsmedel, djurfoder, kläder, kosttillskott samt hushållsprodukter med brett sortiment samt där tillhörande verksamhet.
Breddens Livs AB
Org.nr: 556279-5582
Bolaget skall som medlem i ICA-förbundet bedriva detaljhandelsrörelse med dagligvaror och därmed förenlig verksamhet.
Brunnby Livs HB
Org.nr: 969760-5336
Livsmedelsbutik samt pizzeria.
Flubbosan Livs AB
Org.nr: 556921-8893
Bolaget skall bedriva dagligvaruhandel och därmed förenlig verksamhet.
Jan Manthey Livs AB
Org.nr: 556511-8105
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att som medlem i ICA-förbundet bedriva detaljhandelsrörelse med dagligvaror ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Karlgrens Livs AB
Org.nr: 556662-7443
Bolaget skall bedriva dagligvaruhandel och därmed förenlig verksamhet.
Karlssons Servicestation AB
Org.nr: 556818-4302
Bolaget ska bedriva bensinstationsverksamhet, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Maträtt Väsby AB
Org.nr: 556683-1284
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva detaljhandels med dagligvaror, handel och förvaltning med värdepapper och annan därmed förenlig verksamhet.
MR Asplund AB
Org.nr: 556214-3163
Bolaget skall bedriva caférörelse och restaurangrörelse. Hälsovård, kroppsvård och yoga samt utbildning och försäljning av hälsoprodukter, administrativa tjänster, äga och förvalta fatigheter och värdepapper samt därmed ...
Raan-Thai Market AB
Org.nr: 559002-3171
Butikshandel med asiatiska livsmedel.
Rusta AB
Org.nr: 556280-2115
Bolaget skall bedriva grossist- och detaljisthandel med varor och tjänster utformade för boendemiljömarknaden och marknaden för offentlig miljö, handel med köksinredningar, vitvaror och hushållsmaskiner, samt service, rå ...
Salim Livs AB
Org.nr: 556996-7747
Aktiebolaget ska driva livsmedelsbutik och biltvätt jämte därmed förenlig verksamhet.
Salles Invest AB
Org.nr: 556543-6994
Bolaget ska bedriva detaljhandelsrörelse med dagligvaror inom ICA-verksamheten i Sverige och annan därmed förenlig verksamhet.
Stockholms Matbolag AB
Org.nr: 556570-4847
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva detaljhandelsrörelse med dagligvaror inom ICA-verksamheten i Sverige samt därmed förenlig verksamhet.
Svenskt Mathantverk AB
Org.nr: 556509-9552
Bolaget skall idka tillverkning, import och försäljning av livsmedel, arrangera mässor, konsultation inom livsmedels- 'branschen byggnadsarbeten, renoveringar och underhålls- arbeten inom 'byggbranschen musikproduktion, ...