Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Butiker i Sundbyberg

4216110 Murez AB
Org.nr: 556710-0127
Bolaget ska driva detaljhandel främst i form av kiosk och servicebutik ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Accolm AB
Org.nr: 556741-3991
Bolaget ska bedriva IT säkerhet och informationssäkerhet, programvarutjänster, systemintegration och systemutveckling.
Aktiebolaget Helgoland
Org.nr: 556409-0586
Bolaget ska bedriva försäljning av livsmedel, handel med värde- papper och därmed jämförlig lös egendom samt konsultationer inom management och ekonomi jämte därmed förenlig verksamhet.
Backlura Livs AB
Org.nr: 556316-8482
Bolaget skall bedriva detaljhandel med livsmedel, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
BannerBow Sweden KB
Org.nr: 969768-8779
Utveckling, tillverkning, försäljning, uthyrning och tjänster som berör utställningssystem, reklamdisplayer och designelement.
Gabriels livs HB
Org.nr: 969703-0436
Handel med livsmedel. Försäljning av livsmedel, konfektyr, tobak samt press.
Hemköp i Hallonbergen AB
Org.nr: 556944-0364
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva detaljhandel med dagligvaror och annan därmed förenlig verksamhet.
Kass Kawo Livs AB
Org.nr: 556902-6940
Aktiebolaget ska bedriva livsmedel.
Lilla Alby Nära Dig Livs AB
Org.nr: 556969-2766
Handel med Livsmedel
LWT Livs AB
Org.nr: 556456-0836
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva detaljhandel med dagligvaror och blommor och annan därmed förenlig verksamhet.
Matbutiken Duvbo AB
Org.nr: 556599-3606
Bolagets verksamhet skall vara detaljhandelsrörelse med dagligvaror och catering samt idka därmed förenlig verksamhet.
Matmarknad i Sundbyberg AB
Org.nr: 556768-2579
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva detaljhandelsrörelse med dagligvaror inom ICA-verksamheten i Sverige och annan därmed förenlig verksamhet.
Nordic Biolife AB
Org.nr: 559005-0109
Bolaget ska bedriva verksamhet genom import, export av bio- dynamiska och naturprodukter samt försäljning av dessa inom livsmedels- och naturmedicinbranschen och därmed förenlig verksamhet.
Närbutiken i Järvastaden AB
Org.nr: 556814-9438
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva detaljhandelsrörelse med dagligvaror inom ICA-verksamheten i Sverige och annan därmed förenlig verksamhet.
Orient Markt Sverige AB
Org.nr: 556765-2945
Bolaget skall bedriva handel med ett brett utbud av livsmedel och utländska delikatesser, catering samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även handla med fastigheter och värdepapper.
Pure Water AB
Org.nr: 556842-4583
Föremålet för bolagets verksamhet är handel med sport- och friluftsartiklar och yrkeskläder, anordnande av friluftsaktivite- ter och därmed förenlig verksamhet.
Rissne Deli KB
Org.nr: 969656-2348
Livsmedel och delikatesser.
Utbildningsterminalen AB
Org.nr: 556964-9436
Aktiebolaget ska bedriva äldreomsorg och konsultverksamhet inom utbildning.
Ydefalk Livs AB
Org.nr: 556634-8545
Bolaget skall bedriva detaljhandelrörelse med dagligvaror inom ICA.verksamheten i Sverige och därmed förenlig verksamhet.