Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Butiker i Nynäshamn

Bian Que in Sweden AB
Org.nr: 556851-0407
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva parti- och detalj- handel med livsmedel, naturläkemedel, husgeråd samt litterära och konstnärliga alster, utgivning av informationsmaterial samt utbildning inom vård och kine ...
Botum AB
Org.nr: 556608-2219
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva detalj- handelsrörelse med dagligvaror inom ICA-verksamheten i Sverige och därmed förenlig verksamhet.
Börje Lundholm Invest AB
Org.nr: 556108-2016
Föremål för bolagets verksamhet är äga och förvalta värdepapper, bedriva fastighetsförvaltning, äga aktier i noterade och onoterade aktiebolag och därmed förenlig verksamhet.
Falu Delikatesser AB
Org.nr: 556901-3898
Bolaget ska bedriva restaurang, livsmedelsvaruhus, försäljning av snabbmat, försäljning, import och export både mot konsumenter och som grossist av livsmedel och varuhusartiklar såsom kläder, köksartiklar och prydnadsart ...
Harishaas HB
Org.nr: 969768-8811
Livsmedelsbutik.
Jumastha AB
Org.nr: 556848-1542
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva handel med och äga värdepapper och fastigheter, handel med dagligvaror och därmed förenlig verksamhet.
Nåttarö Handelsbod HB
Org.nr: 969692-9703
Livsmedel med toback och tidningar. Säsongsverksamhet.
Skutten Livs AB
Org.nr: 556617-6714
Bolaget skall driva handel med livsmedel ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Storbutiken i Nynäshamn AB
Org.nr: 556975-3824
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva detaljhandelsrörelse med dagligvaror inom ICA-verksamheten i Sverige och annan därmed förenlig verksamhet.
Torö Lanthandel AB
Org.nr: 556882-5219
Bolaget skall självt eller genom dotterbolag bedriva lanthandel samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall därutöver kunna äga fast och lös egendom.