Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Butiker i Norrtälje

CH Detalj AB
Org.nr: 556717-5301
Bolaget skall vara verksam inom livsmedelsverksamhet, handel med värdepapper och bedriva därmed förenlig verksamhet.
Hans Brander Bensin-Livsmedel AB
Org.nr: 556472-9159
Bolaget skall bedriva bensinstation och livsmedelsförsäljning samt därmed förenlig verksamhet.
JJ:s Parking-cafe HB
Org.nr: 969745-1798
café, smörgåsar, bake off.
Meuller's Ekologiska HB
Org.nr: 969726-8507
Försäljning av livsmedel med ekologisk inriktning, café, restaurang.
Norrköp i Norrtälje AB
Org.nr: 556262-6746
Bolaget skall bedriva detaljhandel inom livsmedelsbranschen samt inneha och förvalta fast egendom och värdepapper, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
PE Handel och Service HB
Org.nr: 969731-5944
Handel med livsmedel.
Roslagsbageriet Anno 2013 AB
Org.nr: 556837-9951
Bolaget ska bedriva livsmedelshantering och livsmedelsförsäljning samt därmed förenlig verksamhet.
Staffan Samsioe Ostkonsult KB
Org.nr: 969686-5022
Försäljning av ost och livsmedel samt konsultatiner inom samma område.
Stationsallén Livs AB
Org.nr: 556642-5095
Bolaget skall bedriva detaljhandelsrörelse med dagligvaror inom ICA-verksamheten i Sverige och därmed förenlig verksamhet.
Varuhuset Flygfyren AB
Org.nr: 556534-2523
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att som medlem i ICA- förbundet bedriva detaljhandelsrörelse med dagligvaror och annan därmed förenlig verksamhet.
Vreta Handel AB
Org.nr: 556612-1058
Bolaget skall bedriva livsmedelshandel samt därmed förenlig verksamhet.
Vreta Livs AB
Org.nr: 556154-3389
Bolaget skall bedriva detaljhandel med dagligvaror och därmed förenlig verksamhet.