Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Butiker i Köping

Aktiebolaget Kolsva Handel
Org.nr: 556461-2785
Aktiebolagets verksamhet ska vara att direkt eller indirekt via dotterbolag bedriva dagligvaruhandel samt konsultation och rådgivning inom området. Bolaget ska vidare bedriva värdepappershandel, förvalta fast och lös ege ...
Frema AB
Org.nr: 556600-4437
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva detalj- handelsrörelse med dagligvaror inom ICA-verksamheten i Sverige och annan därmed förenlig verksamhet.
Hayle Livs AB
Org.nr: 556945-2864
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara livsmedelsbutik samt därmed förenlig verksamhet.
Kennedies Sollentuna AB
Org.nr: 556941-9111
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva grossistverksamhet, agenturverksamhet och detaljhandel inom mode och inredning samt konsultverksamhet inom försäljning och marknadsföring, äga och förvalta fastigheter och ...
Mattias Kiosk HB
Org.nr: 969660-9107
Försäljning av kioskvaror och uthyrning av video samt därmed förenlig verksamhet.
Naiima livs & kosmatics KB
Org.nr: 969776-8167
Bolaget kommer att bedriva livsmedelsbutik, samt spedition, fartygsklarering och internationella transporter.
Peter Danielsson Förvaltning AB
Org.nr: 556500-7571
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva detaljhandelsrörelse med dagligvaror inom ICA-verksamheten i Sverige och annan därmed förenlig verksamhet.
SinBaba HB
Org.nr: 969718-6386
Försäljning av livsmedel och presentartiklar och därmed förenlig verksamhet.
Östanås Skafferi AB
Org.nr: 556937-5396
Bolaget ska bedriva dagligvaruhandel samt därmed förenlig verksamhet.