Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Butiker i Kista

Anexo Investment AB
Org.nr: 556676-2935
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva person- och godstransporter. Bolaget ska även sälja råolja direkt eller indirekt. Prospektera, bygga ut och producera olja och gas samt bygga ut andra energiresurser för el s ...
Bearhunter AB
Org.nr: 556879-8960
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom affärsutveckling, marknadskommunikation, digitala medier och därmed förenlig verksamhet samt förvaltning av värdepapper.
Hodells Livsmedel AB
Org.nr: 556990-1308
Företaget ska bedriva livsmedelsverksamhet med egen produktion i restaurangkök samt handel med livsmedel.
Husby, Kött, Chark HB
Org.nr: 969667-1529
Bolaget skall bedriva försäljning av kött, chark, fisk och fågel.
Kista Food AB
Org.nr: 556552-9368
Bolaget skall bedriva detaljhandel med livsmedel ävensom idka import- och exporthandel med livsmedel. Bolaget skall även äga och förvalta fast egendom och värdepapper.
Kista Food Invest AB
Org.nr: 556887-9943
Bolaget skall bedriva handelsverksamhet inom detaljvaruhandel och därmed förenlig verksamhet.
Livsmedelsbutiken i Akalla AB
Org.nr: 556984-1637
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva detaljhandelsrörelse med dagligvaror i Sverige och annan därmed förenlig verksamhet.
M2 Handel AB
Org.nr: 556785-6561
Bolaget skall driva detaljhandel främst i form av kiosk och servicebutik ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Matglädje Kista AB
Org.nr: 556928-6064
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva detaljhandelsrörelse med dagligvaror inom ICA-verksamheten i Sverige och annan därmed förenlig verksamhet.
Mathålet AB
Org.nr: 556617-2507
Bolaget skall bedriva dagligvaruhandel med daligvaror och annan förenlig verksamhet.
MEHRASONS HB
Org.nr: 969723-0127
Detaljhandel, inköp (även import) och försäljning av present- artiklar, souvenirer, hushållsartiklar, kläder, delikatesser samt därmed förenlig verksamhet.
Meribz HB
Org.nr: 969769-5584
Outsourcing - software, IT, support och service. Konsultverksamhet avseende IT, call-center, support och service. Snabbmat och livsmedelsbutik. Rengöring och underhåll. Import och export av lädervaror, entreprenadmaskine ...
SALAM ORIENT LIVS HB
Org.nr: 916604-1500
HANDEL MED LIVSMEDEL OCH DAGLIGVAROR
SALAM TRADING HB
Org.nr: 916516-2547
Grossist och detaljistförsäljning av livsmedel, konsumentprodukter, paraboler, tv, telefoner och övrig hemelektronik samt orientaliska mattor. Förmedling och växling av valutor.
Supermarket i Kista Galleria AB
Org.nr: 556459-2763
Bolaget skall bedriva detaljhandelsrörelse med dagligvaror inom ICA-verksamheten i Sverige och därmed förenlig verksamhet.
Swedross AB
Org.nr: 556951-6908
Bolaget ska bedriva dagligvaruhandel samt därmed förenlig verksamhet.
Säljpartner Häll & Co AB
Org.nr: 556710-9110
Bolaget ska bedriva handel med värdepapper, textil och livsmedel samt därmed förenlig verksamhet.
Söderlunds Slow Food AB
Org.nr: 556617-1236
Bolaget skall såsom medlem i ICA-förbundet bedriva detaljhandelsrörelse med dagligvaror och därmed förenlig verksamhet.
ÄRVINGES JOUR LIVS
Org.nr: 916642-4698
Handel med livsmedel.