Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Butiker i Hisings backa

Anda Mack AB
Org.nr: 556718-4311
Bolaget ska bedriva bensinstations- och butiksverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
ANL SWEDEN AB
Org.nr: 556861-1403
Företaget ska bedriva import och export av livsmedel, handel med livsmedel, handel med lös egendom inom fisk- och marinodling samt jordbruk, import och export av maskiner och inventarier inom fisk- och Marinodling samt j ...
Brunnsbolaget AB
Org.nr: 556669-0474
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva detaljhandelsrörelse med dagligvaror inom ICA-verksamheten i Sverige och annan därmed förenlig verksamhet.
KK Nar HB
Org.nr: 969760-5617
Livsmedelshandel.
Mehdi&Hadi HB
Org.nr: 969693-7045
Restaurang inom pizza, gatukök.
Wallex AB
Org.nr: 556510-5557
Bolaget skall bedriva försäljning av presentprodukter och mat- delikatesser, bedriva konsultverksamhet inom marknadsföring, äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt bedriva konsultverksamhet i anslutning härtill ...