Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Butiker i Enköping

BOMBANCE AB
Org.nr: 556781-0360
Bolaget skall bedriva restaurangrörelse, livsmedelsproduktion och livsmedelsförsäljning samt därmed förenlig verksamhet.
Bresse Krog HB
Org.nr: 969764-0747
Restaurang med kiosk samt uthyrning av minigolf.
Fairey Consult & Trade AB
Org.nr: 556805-8068
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet avseende affärs-, verksamhetsutveckling, it och telekommunikation. Konsultationer avseende utlandsetableringar. Import och export av varor och tjänster avseende livsmedel, möbler, he ...
Gottis i Enköping HB
Org.nr: 969689-8072
Kioskrörelse med livsmedel och därtill hörande verksamhet.
HBet Tigris Livs
Org.nr: 969776-0230
Livsmedelsbutik
J Ytterbom AB
Org.nr: 556800-4302
Bolaget ska bedriva försäljning av drivmedel, biltillbehör, kiosk-, livs- och tobaksvaror, biltvätt, uthyrning av bilar, bilsläp, videofilmer och verkstadslokaler samt därmed förenlig verksamhet.
Johan Karlsson Livsmedel AB
Org.nr: 556607-8787
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva detaljhandelsrörelse med dagligvaror och därmed förenlig verksamhet.
LM Partihandel AB
Org.nr: 556973-9559
Bolaget skall bedriva dagligvaruhandel : fritidsartiklar, verktyg, schampo, grovkem, hem och hushållsartiklar, konfektion, hemtextil, förpackad livsmedel samt därmed förenlig verksamhet.
Matbutiken på Västerleden AB
Org.nr: 556790-7315
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva detljhandelsrörelse med dagligvaror inom ICA-verksamheten i Sverige och annan därmed förenlig verksamhet.
Micael Axelsson AB
Org.nr: 556526-4404
Bolagets verksamhet är att bedriva handel med och förvaltning av värdepapper samt därmed förenliga verksamheter.
PJB Business AB
Org.nr: 556727-9368
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva detalj- handelsrörelse med dagligvaror inom ICA-verksamheten i Sverige och annan därmed förenlig verksamhet.
Sponsab Food AB
Org.nr: 556827-7916
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva handel med livsmedelsprodukter samt därmed förenlig verksamhet.
Västerleden Spel AB
Org.nr: 559000-2100
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom detaljhandel med kioskvaror, spel, tobak, mat och livsmedel.
Walles brickvagn AB
Org.nr: 556951-0042
Företaget sysslar med investering i kiosker och bilverkstad och försäljning av brickvagnar samt förenliga verksamheten.
Warbro Delikatesser EF
Org.nr: 769626-4055
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att producera och sälja livsmedel samt sprida kunskap om hållbar livsstil.
WEMS LIVS AB
Org.nr: 556945-2039
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva detaljhandelsrörelse med dagligvaror och annan därmed förenlig verksamhet.
Wikman & Söner AB
Org.nr: 556619-4949
Bolaget skall bedriva kioskverksamhet och detaljhandels- försäljning av livsmedel, restaurangverksamhet, förvaltning av fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.