Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Butiker i Älvsjö

Bodelson T & L AB
Org.nr: 556540-0057
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva detaljhandel med dagligvaror och därmed förenlig verksamhet.
C & C Dahls Holding AB
Org.nr: 556398-1694
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva detaljhandelsrörelse med dagligvaror inom ICA-verksamheten i Sverige samt äga och förvalta värdepapper, fastigheter och lös egendom och annan därmed förenlig verksa ...
DAPHNI AB
Org.nr: 556833-5193
Bolaget ska idka näring avseende gross- och detaljhandel inom livsmedel, lokalvård, fastighetsservice samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Kusinernas Livs AB
Org.nr: 556780-2375
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva handel med livsmedel, samt därmed förenlig verksamhet.
Kustus Livs AB
Org.nr: 556777-0556
Bolaget skall bedriva dagligvaruhandel och därmed förenlig verksamhet.
Lasse Henriksson Invest AB
Org.nr: 556286-9148
Aktiebolaget ska bedriva handel och förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Livskvalitet Christer Dahl AB
Org.nr: 559027-0491
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva detaljhandelsrörelse med dagligvaror inom ICA-verksamheten i Sverige och annan därmed förenlig verksamhet.
Mälardalens Restaurangtjänster AB
Org.nr: 556810-9168
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva försäljning av livsmedel, såsom glass, konfektyrer även med exportförsäljning, samt vissa byggarbeten och därmed förenlig verksamhet.
PA Fine Food AB
Org.nr: 556697-2963
Bolaget skall bedriva detaljhandel med livsmedel, delikatess och restaurangverksamhet, handel med värdepapper, handel med fast egendom samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
Pe Livs & Serveringar AB
Org.nr: 556909-7347
Bolagets verksamhet är att driva livsmedelsbutik, serveringar, arrangera evenemang, hyra ut maskiner och evenemangs anläggningar. Leveranser av matvaror och färdig mat. Bangolf, tennis, anläggning och trädgårdstjänter.
PIMIS Team AB
Org.nr: 556975-1372
Livsmedel via försäljning i butik och även internetförsäljning (webshop). Kaffe, smörgåsar, te, läsk, saft, glass, kakservering. Grafisk designverksamhet. Kroppsvård. Konstförsäljning och galleri och även internetkonstfö ...
Sigurd Johansson AB
Org.nr: 556284-5064
Bolaget skall bedriva förvaltning med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
ZetaByte Group Food AB
Org.nr: 559005-0489
Restaurang verksamhet, Import och Export mat varor, Import och Export restaurang attiraljer Uthyrning av lokal och restaurang, samt därmed förenlig verksamhet
Älvsjöhallen AB
Org.nr: 556492-3935
Bolaget skall bedriva handel med livsmedel, värdehandelingar ävensom idka därmed förenlig verksamhet.