Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Butiker i Alingsås

4228202 Alingsås AB
Org.nr: 556795-2154
Bolaget skall driva detaljhandel främst i form av kiosk och servicebutik ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Alingsås Stormarknad AB
Org.nr: 556918-8559
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva detalj- handelsrörelse med dagligvaror inom ICA-verksamheten i Sverige och annan därmed förenlig verksamhet.
Arjin Utveckling AB
Org.nr: 556957-0319
Bolaget skall bedriva dagligvaruhandel och heldygnsvård med boende för barn och ungdomar, utan funktionshinder (jourhem, tonårshem, familjehem).
Beat Food for Progress AB
Org.nr: 556869-3419
Aktiebolagets verksamhet är produktutveckling av livsmedel, livsmedelsproduktion, försäljning av livsmedel, restaurang- verksamhet, genomförande av events och kunskapsspridning om livsmedel och hållbar utveckling.
Ekdahls Mack AB
Org.nr: 556734-1507
Bolaget ska bedriva handel med drivmedel, oljor, bil tillbehör och livsmedel samt uthyrning och service av bilar jämte därmed förenlig verksamhet.
Emils Trädgård AB
Org.nr: 556896-8217
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva handel med trädgårdsväxter och blomsterfrön jämte därmed förenlig verksamhet.
EnaGo AB
Org.nr: 556624-6046
Bolaget skall tillverka och tillhandahålla ekologiskt odlad mat för barn och vuxna till dagligvaruhandel, kommun och landsting samt därtill hörande verksamhet.
Girafa AB
Org.nr: 556875-9392
Bolaget ska bedriva konfektyrhandel, detaljhandel i huvudsak inom presentartiklar samt därmed förenlig verksamhet.
Ingareds Handel HB
Org.nr: 969701-4695
Partihandel med livsmedel såsom fisk, blötdjur samt potatis- produkter och foder till sällskapsdjur.
JA Livs HB
Org.nr: 969621-1888
Handel med livsmedel.
New Vision Products & Tours NVP KB
Org.nr: 916568-3203
Firman skall bedriva import- export verksamhet av hushållsprodukter,konfektion,hemelektronik. Företräda och marknadsföra hotell samt kringarrangemang i olika länder.Bedriva hantverksstudio. Arrangera resor till privatper ...
Noltorps Livs AB
Org.nr: 556893-1256
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva detaljhandelsrörelse med daglivaror inom ICA-verksamheten i Sverige och annan därmed förenlig verksamhet.
Ost-Anders HB
Org.nr: 969667-6973
Handel med livsmedel och därmed förenlig verksamhet.
Perma Bilvård i Alingsås AB
Org.nr: 556326-4521
Bolaget skall bedriva rekonditionering av bilar samt därmed förenlig verksamhet.
Rastor AB
Org.nr: 556885-7162
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva detaljhandel med dagligvaror och annan därmed förenlig verksamhet.
Åkantens Livsmedel AB
Org.nr: 556862-0743
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva detalj- handelsrörelse med dagligvaror inom ICA-verksamheten i Sverige och annan därmed förenlig verksamhet.