Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bryggor i Täby

Allt under samma Parazoll i Täby AB
Org.nr: 556695-6198
Bolaget skall bedriva försäljning av marina produkter såsom båtar, bryggor och marina tillbehör och tillhandahålla tjänster inom personaluthyrning för sjöfart, fastighetsskötsel, hushållsnära tjänster samt därmed förenli ...
Ekonomiska föreningen Äspholmen
Org.nr: 714400-2941
Föreningen har till ändamål att främja de ekonomiska intressen som är gemensamma för föreningens medlemmar i deras egenskap av ägare till fastigheterna Håtö 1:48-68 i Norrtälje kommun. Föreningen skall tillhandahålla och ...
Hägernäs Strands Bryggor EF
Org.nr: 769615-3738
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bland annat förvalta de bryggor som föreningen disponerar genom arrendeavtal med Täby kommun. Föreningen ska möjliggöra för medlemmarna a ...
Roslagsbryggan AB
Org.nr: 556857-3769
Företaget ska bedriva verksamhet inom följande områden: Sjötransport, persontransport på sjön, byggnation av bryggor, reparation av bryggor, byggnationer i övrigt, utläggning av bojar, försäljning av byggmaterial, uthyrn ...
Röhälls Villaägareförening u.p.a.
Org.nr: 716000-1512
Att tillvarataga tomtägarnas gemensamma intresse beträffande samhällets vägar, allmänna platser, bryggor, brunnar, ordning och snygghet samt i alla avseenden bevaka medlemmarnas gemensamma intressen.