Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bryggor i Kållered

AB Orust Marina Yacht Club O.M.Y.C.
Org.nr: 556858-4493
Bolaget skall bedriva verksamhet avseende att förvärva, äga och förvalta fast och lös egendom, uthyrning av bryggor, pontonbryggor och därtill hörande utrustning för båtplatser, uppföra och förvalta klubbhus och övrig me ...
Ekegårdens byalag, EF
Org.nr: 749600-1871
Föreningen har till ändamål att i alla avseende bevaka medlemmarnas gemensamma ekonomisk och andra intressen, t ex avseende anläggning och underhåll av vatten- och avloppsanläggningar, byggnader såsom pumphus och förråd, ...