Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bryggor i Fagerfjäll

Tomtägareföreningen Vallarna ek för
Org.nr: 753300-2049
Att i alla avseenden bevaka medlemmarnas ekonomiska och andra gemensamma intressen och utgöra ett organ vid förhandlingar för dess räkning med statliga och kommunala myndigheter och institutioner, enskilda personer och k ...