Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bryggor i Enskede

Kalvholmens Tomtägareförening u.p.a.
Org.nr: 716416-3698
Att tillvarataga medlemmarnas ekonomiska intressen i egenskap av tomtägare genom att ansvara för vård och underhåll av all gemensam egendom på Kalvholmen såsom stigar, vägar, bryggor, byggnader m m.