Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bryggor i Ekerö

Ekonomiska Föreningen Tappström Nr 1
Org.nr: 715200-2528
Att främja medlemmarnas ekonomiska intressen såsom ägare av fastigheterna Tappström 2:2-2:30 genom att bl.a. förvalta och driva fastigheternas gemensamma anläggningar samt tillhandahålla medlemmarna förnödenheter, förse ...
Gammelgårdsuddens Tomtägareförening u.p.a.
Org.nr: 715200-2593
Att förvärva, äga och förvalta vägar, broar och annan fast egendom ävensom bryggor, badplatser samt anläggningar för distribution av vatten och elektrisk energi m m, att träffa överenskommelser för att upprätthålla erfor ...
Mälardalen Skoter AB
Org.nr: 556839-5676
Aktiebolaget ska bedriva in och uthyrning samt leasing av båtar, vattenskotrar. Bedriva fastighetsservice och skötsel samt för- valt- ning. Utföra transporter inom uthyrning och byggnationer. Utföra montering av moduler, ...