Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Broschyrer i Uppsala

Carpuzi it2u AB
Org.nr: 556731-6434
Bolaget skall bedriva verksamhet inom följande branscher samt idka därmed förenlig verksamhet: 1.Internetbranschen: Webbdesign, Webhosting, programmering, databaser. 2. Datorbranschen: IT-support, installationer, reparat ...
Reklambyrån Byrå4 i Uppsala EF
Org.nr: 769615-4975
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva affärsverksamhet inom reklambyråbranschen. Föreningen ska tillhandahålla tjänster inom originalproduktion, broschyrer och trycksa ...