Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Broschyrer i Strömsund

Kraftcentrum Närservice EF
Org.nr: 769619-8105
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla platser för praktik- och arbetsprövning, hushållsnära tjänster, gröna jobb, bemanningsuppdrag och föreningsservice, vaktmä ...