Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Broschyrer i Landskrona

Landskrona Reklamfabrik AB
Org.nr: 556758-2753
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva tryckning av reklam, böcker, broschyrer, noter, kartor, affischer och pappersetiketter samt tryck på textilier och reklamartiklar samt därmed förenlig verksamhet.