Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Brandskydd i Vattholma

SBA Administration - Konsult AB
Org.nr: 556916-1846
Aktiebolaget ska bedriva rådgivning inom brandskydd, ekonomi och teknik samt försäljning av bokföringsprogram och brandskyddsutrustning.
SBA Administration-Konsult HB
Org.nr: 969749-3311
Rådgivning inom brandskydd, ekonomi och teknik samt försäljning av bokföringsprogram och brandskyddsutrustning.