Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Brandskydd i Valdemarsvik

Security Patrol Ostkusten AB
Org.nr: 556775-8866
Bolaget ska bedriva installation, service, försäljning, kundutbildning för handhavande av produkter såsom inbrottsskydd, brandskydd och trygghetslarm. Tjänstgöring som rullande service i kundens närområde samt annan därm ...