Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Brandskydd i Uppsala

Brandskydd & Utbildningskonsult JE AB
Org.nr: 556859-7032
Bolaget ska bedriva utbildning brandskydd, HLR, första hjälpen, brandskyddsdokumentation, tillhandahållande av utrustning och material för brand- och personskydd samt annan därmed förenlig verksamhet.
Fire and Risk Engineering Nordic AB
Org.nr: 556731-6285
Bolaget ska bedriva konsultation inom området brandskydd, utrymningssäkerhet, riskanalys, riskhantering och ytbehandling inom området brand- och personskydd, samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva ver ...
Sandberg Brandskyddskonsult AB
Org.nr: 556652-1703
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet främst med inriktning på brandskydd för byggnadsverk samt äga och förvalta värdepapper och fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.