Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Brandskydd i Trollhättan

Guard Security Scandinavia AB
Org.nr: 556852-5413
Föremålet för bolagets verksamhet är att tillhandahålla ordningsvakter, larm samt kameraövervakning. Bolaget skall också hålla utbildningar i L-ABC, HLR+Hjärtstartare, D-HLR, heta arbeten samt brandskydd. Bolaget skall ä ...
V-S Larm & Brandskyddsbolaget AB
Org.nr: 556257-7691
Bolaget skall bedriva försäljning, service samt konsultativ verksamhet inom brandskydd, larmskyddsområdet, samt att äga och förvalta fastigheter, värdepapper och att bedriva uthyrning av lokaler samt därmed förenlig verk ...