Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Brandskydd i Trelleborg

SC Brandkonsult AB
Org.nr: 559003-1356
Aktiebolaget skall sälja tekniska konsulttjänster inom bygg- och fastighetsbranschen. Tjänsteutbudet skall innefatta rådgivning, inventering samt projektering av byggnadstekniskt brandskydd och installationsbrandskydd.