Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Brandskydd i Sundsvall

Inspectera Mitt AB
Org.nr: 556604-1132
Bolagets verksamhet skall vara att bedriva skadedjursbekämpning, fågelskydd, brandsäkerhet, förebyggande brandskydd, brandskydds- utbildning, livsmedelshygien, utbildning avseende livsmedel samt därmed förenlig verksamhe ...
MADE Construction i Sundsvall AB
Org.nr: 556940-6365
Bolaget skall bedriva montering av sprinklersystem, handhavan- deutbildning, konstruktion och utveckling av sprinklersystem, montering av brandskydd samt därmed förenlig verksamhet.
Sequro AB
Org.nr: 556871-8901
Aktiebolaget ska bedriva utveckling av programvaror samt konsulting inom brandskydd- och arbetsmiljö och förvaltning av värdepapper.