Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Brandskydd i Sundbyberg

Golden Hour AB
Org.nr: 556712-6361
Aktiebolaget ska bedriva räddningsutbildning åt företag och myndigheter med tonvikt på första hjälpen vid sjukdom och olyckor samt brandskydd. Vidare ska bolaget utföra fotoarbeten samt förvaltning av fast och lös egendo ...
K.B.S. Kondens och Brandskydds Specialisten HB
Org.nr: 969663-2406
Handel med varor inom området brandskydd samt kondensskydd. Entreprenadverksamhet inom området brand samt kondensskydd, samt därvidlag konsultationstjänster.
MPG handel AB
Org.nr: 556835-6645
Bolaget ska bedriva tillverkning, försäljning och montering av solskydd, gardiner, inredning och tyger. Även försäljning av kaminer, spisar, skorstenar, värmepumpar,larm och brandskydd. Vidare ska bolaget bedriva fastigh ...
Protektia brandskydd AB
Org.nr: 556940-0244
Bolaget skall bedriva verksamhet inom brandskydd, säkerhet samt fastighetsrelaterade tjänster och därmed förenlig verksamhet.