Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Brandskydd i Strängnäs

T.J's Brand & Säkerhet AB
Org.nr: 556874-9393
Bolaget skall sälja konsulttjänster och utbildningstjänster inom brandskydd och säkerhet, bedriva uthyrning av personal, äga och förvalta värdepapper samt annan därmed förenlig verksamhet.