Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Brandskydd i Stenungsund

Brandlotsen AB
Org.nr: 559017-4768
Bolaget ska bedriva förebyggande brandskydd, systematiskt brandskyddsarbete, liv- och brandskyddsutbildningar och konsultation inom LSO, samt därmed förenlig verksamhet.
Stenungsunds Sotningsdistrikt AB
Org.nr: 556364-9499
Bolaget skall bedriva sotning och underhåll av rökgas- och ventilationskanaler och konsultation inom brandskydd samt därmed förenlig verksamhet.
SWEMIST AB
Org.nr: 556989-8942
Aktiebolaget ska bedriva försäljning, marknadsföring och konsultarbete inom brandskydd och verksamhet därmed förenlig.