Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Brandskydd i Sollebrunn

Alingsås Brandskydd AB
Org.nr: 556852-6627
Bolaget ska utöva försäljning och service av brandredskap, tillhandahålla tjänster inom brandskyddsområdet, idka handel med värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet.