Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Brandskydd i Smedjebacken

Stegelbackens Företagsskydd AB
Org.nr: 556809-3784
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom brandskydd, säkerhet, brandfarliga varor, farligt gods, arbetsmiljö samt radioaktivitet och därmed förenlig verksamhet.