Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Brandskydd i Skövde

Isoleringsteknik i Skövde AB
Org.nr: 556987-1667
Bolaget ska bedriva entreprenad med inriktning i huvudsak mot byggnation teknisk isolering och brandskydd samt därmed förenlig verksamhet och fastighetsservice.
Räddningsskolan Skövde AB
Org.nr: 556778-4565
Bolaget ska bedriva utbildning och konsultverksamhet inom brandskydd, räddning och samhällssäkerhet och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska vidare förvalta fastighet för egen och extern verksamhet.
Skaraborgs Brandkonsult AB
Org.nr: 556683-4395
Bolaget skall utföra konsulttjänster inom brandskydd, service, underhåll och försäljning av brandskyddsprodukter samt därmed förenlig verksamhet.
Södergren & Karlsson AB
Org.nr: 556714-2335
Föremålet för bolagets verksamhet är att förebygga och skydda från skadedjur och annan ska inom områdena innemiljö, hygien och brandskydd samt därmed förenlig verksamhet.