Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Brandskydd i Ronneby

Blekinge Brandskydd AB
Org.nr: 556834-5481
Aktiebolaget ska bedriva förebyggande brandskyddsarbete samt förebyggande skadedjursarbete. Utbildning kommer också bedrivas.