Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Brandskydd i Piteå

SF Brandskyddskontroll AB
Org.nr: 556634-1268
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet med inriktning mot brandskydd samt äga och förvalta lös egendom och ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
SF Holding AB
Org.nr: 556909-2660
Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller via ägande av bolag bedriva konsultverksamhet med inriktning mot brandskydd samt äga och förvalta fastigheter samt idka annan härmed förenlig verksamhet.