Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Brandskydd i Osby

Dysia Concept AB
Org.nr: 556699-8091
Bolaget skall bedriva konsult- och försäljningsverksamhet inom förebyggande brandskydd, utrymning, sprinkling, golvbeläggning och industrirengöring samt därmed förenlig verksamhet.