Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Brandskydd i Nynäshamn

Skorstensfejarmästare Ove Nyström AB
Org.nr: 556297-2348
Bolaget skall bedriva förebyggande brandskydd, rådgivning i ventilationsfrågor, sanering vid brandskador, sotningsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.