Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Brandskydd i Nyköping

Ce Sprinkler AB
Org.nr: 556112-5617
Bolaget skall bedriva entreprenad- och konsultverksamhet inom brandskydd och VVS samt därmed förenlig verksamhet.
Fire Control Brandskyddsproffsen i Sverige AB
Org.nr: 556890-5466
Bolaget ska bedriva brandskydd, försäljning av brandskyddsproduk- ter, handel med och förvaltning av fastigheter samt värdepapper och därmed förenlig verksamhet.