Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Brandskydd i Mölndal

Ajour Brandsäkerhet AB
Org.nr: 556901-2973
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom brandskydd och brandsäkerhet.
Bengt Dahlgren AB
Org.nr: 556673-9214
Bolaget skall bedriva konsulterande ingenjörsverksamhet inom områdena VVS, energi, miljö och brandskydd samt därmed förenlig verksamhet.
Bengt Dahlgren Brand & Risk AB
Org.nr: 556726-7488
Bolaget skall bedriva konsulterande verksamhet inom områdena brandskydd, sprinkler, riskhantering samt idka därmed förenlig verksamhet.
Bengt Dahlgren Brand & Risk Holding AB
Org.nr: 556910-7088
Bolaget ska äga och förvalta aktier och värdepapper samt genom dotterbolag bedriva konsulterande verksamhet inom områdena brandskydd, sprinkler, riskhantering samt därmed förenlig verksamhet.
Bengt Dahlgren Göteborg AB
Org.nr: 556285-9370
Bolaget skall bedriva konsulterande ingenjörsverksamhet inom områdena VVS, Energi, Miljö, Brandskydd samt idka därmed förenlig verksamhet.
Bengt Dahlgren Göteborg Holding AB
Org.nr: 556910-7096
Bolaget ska äga och förvalta aktier och värdepapper samt genom dotterbolag bedriva konsulterande ingenjörsverksamhet inom områdena VVS, energi, miljö, brandskydd samt därmed förenlig verksamhet.
Bengt Dahlgren Intressenter AB
Org.nr: 556910-7229
Bolaget ska äga och förvalta aktier och värdepapper och genom dotterbolag bedriva konsulterande ingenjörsverksamhet inom områdena VVS, energi, miljö och brandskydd samt därmed förenlig verksamhet.
WIDAkompetens AB
Org.nr: 556720-5652
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva utbildning inom områderna VVS, energi, miljö och brandskydd samt därmed förenlig verksamhet.