Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Brandskydd i Malmö

Bengt Dahlgren Syd AB
Org.nr: 556607-2087
Bolaget skall bedriva konsulterande ingenjörsverksamhet inom områdena VVS, energi, miljö, brandskydd, sprinkler samt därmed förenlig verksamhet.
Bengt Dahlgren Syd Holding AB
Org.nr: 556910-6965
Bolaget ska äga och förvalta aktier och värdepapper samt bedriva konsulterande ingenjörsverksamhet inom områdena VVS, energi, miljö, brandskydd samt därmed förenlig verksamhet.
Brand- & Riskgruppen i Skåne AB
Org.nr: 556672-6559
Bolaget ska bedriva konsultationsverksamhet inom brandskydd samt äga och förvalta fast och lös egendom.
Evac AB
Org.nr: 556883-3973
Teknisk konsultverksamhet inom brandskydd och brandsäkerhet. Handel med värdepapper, fastigheter, och annan därmed förenlig verksamhet.
Litigo AB
Org.nr: 556345-1797
Bolaget skall bedriva anläggningsentreprenader, byggverksamhet, fastighetsskötsel, fönsterputsning, hushållsnära tjänster, infattning av guldsmycken och ädelstenar, konsulttjänster inom brandskydd, utrymningssäkerhet och ...
P & B Brandkonsult AB
Org.nr: 556518-4362
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom brandskydd, riskhantering. Handel med värdepapper och bedriva därmed förenlig verksamhet.
SIMAB Sotarna i Skåne AB
Org.nr: 556474-1519
Bolaget skall bedriva sotning och brandskydd samt därmed förenlig verksamhet.
SIMAB Säker Bostad i Skåne AB
Org.nr: 556651-7859
Bolaget skall bedriva sotning och brandskydd samt därmed förenlig verksamhet.
SIMAB Ventilation & Brandskydd AB
Org.nr: 556679-3799
Bolaget skall bedriva service och försäljning inom ventilation och brandskydd samt därmed förenlig verksamhet.
Tak & Brandskydd i Sverige AB
Org.nr: 556824-9600
Bolagets verksamhet ska bestå i konsult-, försäljnings- och monteringstjänster inom byggsektorn, fastighetsförvaltning, förvaltning av värdepapper och annan därmed förenlig verksamhet.