Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Brandskydd i Lidköping

Lidköpings Brandservice AB
Org.nr: 556550-1995
Bolaget skall bedriva försäljning och installation av brandskydd, utföra elektriska installationer samt förvaltning av lös och fast egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Treatment Sweden AB
Org.nr: 556957-9930
Aktiebolaget ska bedriva utbildning och försäljning av livräddningsutrustning samt konsultverksamhet inom brandskydd, trädgård och båt jämte därmed förenlig verksamhet.