Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Brandskydd i Leksand

Leksands Brandsäkerhet HB
Org.nr: 969700-6725
Konsult inom brandskydd.
Lexinc. Sverige AB
Org.nr: 556867-9475
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom försäljning, utbildning, projektledning och brandskydd, arrangera mässor, event, kickoffer och äventyrsupplevelser samt idka entreprenad och service inom markanläggning, skogs ...