Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Brandskydd i Kil

Emil Sköld AB
Org.nr: 556942-0028
Bolaget skall bedriva passivt brandskydd och teknisk entreprenad och därmed förenlig verksamhet.
LP:s Brandskydd AB
Org.nr: 556997-1822
Bolagets verksamhet är brandskydd inom byggbranschen och bilpolering samt därmed förenlig verksamhet.
Västsvenska Brandskydd i Högboda AB
Org.nr: 556522-3236
Bolaget skall idka brandskyddsverksamhet, tillverkning och försäljning av glasfiberprodukter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.