Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Brandskydd i Karlstad

Benny Svanström AB
Org.nr: 556154-4015
Bolaget ska bedriva saneringsverksamhet, skadedjursbekämpning, byggnadstekniska utredningar, förmedla försäkringar, brandskydd, energibesiktningar, fågelskydd, livsmedelsutbildningar, hygienrådgivning samt äga och förval ...