Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Brandskydd i Karlskrona

BRANDAB Skydd & Säkerhet AB
Org.nr: 556145-8687
Bolagets verksamhet är förebyggande brandskydd såsom försäljning och service av branskydds- och säkerthets- och personlig skyddsutrustning, till havs, på land och i luften samt därmed förenlig verksamhet.