Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Brandskydd i Karlsborg

R. Olssons Konsultbyrå AB
Org.nr: 556881-7349
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö, systematiskt brandskydd, CE-märkning samt bokföringstjänster och fövaltning av värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.